1. Contacteer eerst het Banx team

Het Banx-team maakt graag tijd voor je vrij, van maandag tot vrijdag (8u tot 22u) en zaterdag staan we (9u tot 17u), om naar jou te luisteren en naar een oplossing te zoeken. Meld je aan in je Banx-app en schud met je telefoon om snel toegang te krijgen tot “Help & Contact”

2. Ben je niet tevreden met de voorgestelde oplossing?

Contacteer onze dienst Klachtenbeheer.

Je klacht wordt grondig en objectief onderzocht. Je kan rekenen op de kennis van onze medewerkers. Dit gebeurt strikt neutraal, want we werken onafhankelijk van de afdelingen die de producten van Banx ontwikkelen en commercialiseren. Bovendien zijn we gebonden aan de discretieplicht.

In praktijk

Onze medewerkers behandelen jouw klacht. Ontbreekt er basisinformatie, dan vragen ze die bij jou.

Nadien wordt het dossier op jouw naam aangemaakt en toegewezen aan een dossierbeheerder, vanaf dan je vaste contactpersoon. Die bezorgt je zijn gegevens en is jouw rechtstreeks aanspreekpunt.

De dossierbeheerder onderzoekt de klacht tot duidelijk is hoe de vork aan de steel zit.

Je klacht wordt zo snel mogelijk behandeld. Hoelang dit precies duurt, hangt af van de complexiteit ervan, het aantal betrokken partijen en de tijd die nodig is om alle info te verzamelen.

Na afloop van het onderzoek informeert de dossierbeheerder je over het onderzoek en de mogelijke oplossing:

> via een bericht in je Banx app
> telefonisch

Om wettelijke redenen en om de kwaliteit van de dienstverlening na te gaan, kunnen telefonische gesprekken worden opgenomen. Meer informatie over je privacy kan je terugvinden in het Privacycharter onder de pagina “Reglementen”.

Per post

3. Voldoet de oplossing van de dienst Klachtenbeheer niet aan je verwachtingen?

Hoe de Negotiator contacteren?

Per post

4. Ga je niet akkoord met de finale oplossing de Negotiator?

Heb je een probleem met een van onze bancaire producten?

Dan kan je schriftelijk een beroep doen op:

Ombudsfin, voor bancaire producten North Gate II,
Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be

De ombudsman in financiële geschillen is een platform voor ‘buitengerechtelijke geschillenbeslechting’.

Heb je een probleem met een van onze verzekeringsproducten?

Dan kan je schriftelijk een beroep doen op:

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 547 58 71
Fax: +32 2 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as

De ombudsman in verzekeringsgeschillen is een platform voor ‘buitengerechtelijke
geschillenbeslechting’.

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen via het online geschillenbeslechtingsplatform van
de Europese Unie. Dit platform faciliteert de afhandeling van het online geschil en brengt u in
contact met de bevoegde instantie.

Ready? Set

Go! Ontdek de app en word vandaag nog Banx-klant in minder dan 5 minuten.

Alles wat je nodig hebt is een telefoon met tenminste iOS 14 of Android 7

Download de app